Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Hồi hướng công đức cho cha mẹ thế nào?

0

Cập nhật vào 18/12

Thường vào lễ vu lan, những người con thường làm lễ hồi hướng công đức cho cha mẹ. Vậy hồi hướng công đức cho cha mẹ là gì và thực hiện lễ này để làm gì?

1. Hồi hướng công đức cho cha mẹ là gì?

Hồi hướng hay hồi hướng công đức là một pháp hạnh được thực hành từ rất sớm và rộng rãi trong Phật giáo, cả Đại thừa cũng như Tiểu thừa. Đó là việc một người đem công đức mà mình đã tạo được “chuyển” cho một mục đích hay đối tượng nào đó với ước nguyện giúp mục đích được thành tựu hoặc giúp đối tượng đó được an lành hay thậm chí giúp họ đạt được những mục đích tốt đẹp khác.

Cái được hồi hướng hay chuyển ở đây là công đức, tức là phước báo hay thiện căn của những thiện nghiệp đã được làm. Kinh luận thường liệt kê ba việc bố thí, trì giới và thiền định là những việc làm công đức căn bản; hoặc mở rộng hơn, từ ba việc này, triển khai thành nhiều hạng mục thiện pháp khác nhau.

Chẳng hạn, như luận Abhidhammattha-saṅgaha (Thắng pháp tập yếu luận) liệt kê mười việc công đức như sau: [1] Bố thí, [2] trì giới, [3] thiền định, [4] cung kính, [5] phục vụ, [6] hồi hướng công đức, [7] tùy hỷ công đức, [8] nghe pháp, [9] giảng pháp, và [10] xây dựng chánh kiến.9 Trong Phật giáo Đại thừa, kinh Thập thiện nghiệp đạo dạy mười thiện nghiệp đạo, kinh Phạm Võng Bồ-tát giới dạy mười giới nặng và bốn mươi tám giới nhẹ.

Đối tượng của hồi hướng, tức mục đích của pháp hồi hướng, tuy rất phong phú nhưng có thể thâu tóm trong ba phạm trù sau:

  • Hồi hướng cho mục đích giác ngộ giải thoát: Giác ngộ giải thoát, thậm chí Phật quả, là mục đích tối hậu của người tu Phật. Đức Phật vẫn thường dạy các đệ tử rằng không nên tham luyến phước báo thế gian hay thiên giới mà phải hướng sự tu tập về quả vị giác ngộ giải thoát. Trong Đại thừa, các Bồ-tát dù làm vô số công đức trong vô số kiếp, nhưng tất cả đều hướng cho sự thành tựu quả vị Bồ-đề. Bản thân Đức Phật Thích Ca cũng từ buổi sơ đầu phát tâm cầu quả vị Bồ-đề trải qua vô số kiếp thực hành Bồ-tát hạnh mới thành tựu được quả vị Đại giác ngày hôm nay.
  • Hồi hướng cho thiện quả hữu lậu: Hành giả hồi hướng công đức tu tạo được cho thiện báo trong tam giới luân hồi, như cầu cho đời sống hiện tại an lành, đời sau sinh vào thiện xứ trong nhân gian hoặc trên các cõi trời. Điều này thường được thực hành bởi các Phật tử tại gia.
  • Hồi hướng cho người khác: Đó là việc tu tạo công đức rồi hồi hướng cho người khác, giúp họ thoát khổ được vui. Phần này là vấn đề mà bài viết này hướng đến để bàn luận.

Theo đó, hồi hướng công đức cho cha mẹ là một việc làm báo hiếu ý nghĩa thiết thực ngoài việc chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng cha mẹ. Gieo phước lành không chỉ mang đến cho cha mẹ sự an vui mà tương lai cũng gặp nhiều hạnh phúc.

Tham khảo: Ý nghĩa của những câu nói về công ơn cha mẹ

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Nếu bạn là một Phật tử hoặc là một người có tình cảm với đạo Phật, hẳn bạn đã từng nghe cách báo hiếu bằng hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đây là một việc làm cần được thực hiện càng sớm càng tốt và phải dựa trên quy định chánh pháp.

2. Hồi hướng công đức cho cha mẹ như thế nào?

Để hồi hướng công đức cho cha mẹ, bạn cần:

  • Khuyến khích cha mẹ tạo niềm tin Tam Bảo, nếu cha mẹ chưa có niềm tin hãy cố gắng giải thích, giúp bậc sinh thành phát tâm tin tưởng thật lòng.
  • Khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí, giúp đỡ người nghèo nếu sinh thời cha mẹ san tham, sống sân si tham lam.
  • Khuyến khích cha mẹ quay về nẻo thiện nếu họ đã từng gây nhiều điều ác, từng làm những việc tai họa cho người khác, tạo tội nghiệt cho mình.
  • Giúp cha mẹ trở về chánh kiến, khởi tạo suy nghĩ đúng đắn, thiện lương, không theo tà kiến mà có những hành động, suy nghĩ xấu.

Nếu bạn giúp được cha mẹ thực hiện những điều trên, tức là bạn đang giúp cha mẹ được sống an vui thanh thản trong hiện tại, đồng thời gieo quả ngọt, phước lành cho mai sau. Trong trường hợp cha mẹ đã già, chỉ có niềm tin nhưng không thể nào thực hiện được, bạn có thể làm các thiện sự chí thành hồi hướng cho cha mẹ.

Vì cha mẹ với con cái là mối duyên tiền kiếp, bạn có thể một phần thay cha mẹ tích đức. Mặc dù việc thọ hưởng được hay không cũng phụ thuộc nhiều phần vào bậc sinh thành của bạn. Chẳng hạn bạn làm bao nhiêu việc thiện như ăn chay niệm Phật, giúp đỡ người gặp khó khăn… nhưng bố mẹ bạn lại khinh thường điều ấy thì dù bạn có cố gắng thế nào, phước đức cũng khó lòng cha mẹ nhận được. Ngược lại, nếu cha mẹ bạn thành tâm, thì phần nhiều nhận được phước lành, bởi trong lòng đã có hướng thiện.

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Trong đạo Phật, hồi hướng công đức cho cha mẹ rất quan trọng, là đạo hiếu con cái phải thực hiện cho cha mẹ để báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Hướng cha mẹ về Tam Bảo, về điều hay lẽ phải tức là bạn đang gieo nhiều duyên lành cho bậc sinh thành trong tương lai, cũng là đang gieo thêm phước lành cho chính bản thân bạn.

Bên cạnh việc hồi hướng công đức, là một người con có hiếu, bạn cũng nên phụng dưỡng cha mẹ thật đủ đầy, chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận. Tuyệt đối không để cha mẹ đói khổ, buồn tủi, không để cha mẹ sống đau đớn trong bệnh tật.

Chuyện hồi hướng công đức cho cha mẹ là tự bản thân bạn nên làm, còn về chăm sóc sức khỏe hãy để Nhà thuốc thảo dược Đông y Hoa Đà đồng hành cùng bạn!

2/5 - (1 bình chọn)
Share.

Comments are closed.