Hồi hướng công đức cho cha mẹ thế nào?

0

Khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí, giúp đỡ người nghèo nếu sinh thời cha mẹ san tham, sống sân si tham lam. Khuyến khích cha mẹ quay về nẻo thiện nếu họ đã từng gây nhiều điều ác, từng làm những việc tai họa cho người khác, tạo tội nghiệt cho mình.

Hồi hướng công đức cho cha mẹ là một việc làm báo hiếu ý nghĩa thiết thực ngoài việc chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng cha mẹ. Gieo phước lành không chỉ mang đến cho cha mẹ sự an vui mà tương lai cũng gặp nhiều hạnh phúc.

Tham khảo: Ý nghĩa của những câu nói về công ơn cha mẹ

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Nếu bạn là một Phật tử hoặc là một người có tình cảm với đạo Phật, hẳn bạn đã từng nghe cách báo hiếu bằng hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đây là một việc làm cần được thực hiện càng sớm càng tốt và phải dựa trên quy định chánh pháp.

Để hồi hướng công đức cho cha mẹ, bạn cần:

– Khuyến khích cha mẹ tạo niềm tin Tam Bảo, nếu cha mẹ chưa có niềm tin hãy cố gắng giải thích, giúp bậc sinh thành phát tâm tin tưởng thật lòng.

– Khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí, giúp đỡ người nghèo nếu sinh thời cha mẹ san tham, sống sân si tham lam.

– Khuyến khích cha mẹ quay về nẻo thiện nếu họ đã từng gây nhiều điều ác, từng làm những việc tai họa cho người khác, tạo tội nghiệt cho mình.

– Giúp cha mẹ trở về chánh kiến, khởi tạo suy nghĩ đúng đắn, thiện lương, không theo tà kiến mà có những hành động, suy nghĩ xấu.

Nếu bạn giúp được cha mẹ thực hiện những điều trên, tức là bạn đang giúp cha mẹ được sống an vui thanh thản trong hiện tại, đồng thời gieo quả ngọt, phước lành cho mai sau. Trong trường hợp cha mẹ đã già, chỉ có niềm tin nhưng không thể nào thực hiện được, bạn có thể làm các thiện sự chí thành hồi hướng cho cha mẹ.

Vì cha mẹ với con cái là mối duyên tiền kiếp, bạn có thể một phần thay cha mẹ tích đức, mặc dù việc thọ hưởng được hay không cũng phụ thuộc nhiều phần vào bậc sinh thành của bạn. Chẳng hạn bạn làm bao nhiêu việc thiện như ăn chay niệm Phật, giúp đỡ người gặp khó khăn… nhưng bố mẹ bạn lại khinh thường điều ấy thì dù bạn có cố gắng thế nào, phước đức cũng khó lòng cha mẹ nhận được. Ngược lại, nếu cha mẹ bạn thành tâm, thì phần nhiều nhận được phước lành, bởi trong lòng đã có hướng thiện.

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Trong đạo Phật, hồi hướng công đức cho cha mẹ rất quan trọng, là đạo hiếu con cái phải thực hiện cho cha mẹ để báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Hướng cha mẹ về Tam Bảo, về điều hay lẽ phải tức là bạn đang gieo nhiều duyên lành cho bậc sinh thành trong tương lai, cũng là đang gieo thêm phước lành cho chính bản thân bạn.

Bên cạnh việc hồi hướng công đức, là một người con có hiếu, bạn cũng nên phụng dưỡng cha mẹ thật đủ đầy, chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận. Tuyệt đối không để cha mẹ đói khổ, buồn tủi, không để cha mẹ sống đau đớn trong bệnh tật.

Chuyện hồi hướng công đức cho cha mẹ là tự bản thân bạn nên làm, còn về chăm sóc sức khỏe hãy để Nhà thuốc thảo dược Đông y Hoa Đà đồng hành cùng bạn!

Rate this post
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng